PASJE UTE – na pokrov

Ute na pokrov omogočajo enostavno in hitro čiščenje. Možna izdelava po vaših merah.